Junoz

Diagnostika a meranie

Na vyšetrenie priamo na mieste sú v JUNOZ, s.r.o., k dispozícií zariadenia na nedeštruktívne skúšanie. Pracovisko má vytvorené predpoklady na riešenie diagnostiky po technickej stránke aj po stránke dlhoročných skúseností.

V rámci diagnostiky konštrukcií vykonávame nasledujúce merania:

 • experimentálne a laboratórne analýzy,
 • vizuálna kontrola,
 • kapilárne skúšky,
 • ultrazvuk
  Skúšanie materiálov ultrazvukom
  Ultrazvuk sa využíva v oblasti tlakových nádob, potrubných trasách či v automobilovom a leteckom priemysle. Vnútorné chyby materiálov, plošné a objemové chyby, ako sú bubliny, neprevarené časti, trhliny, zdvojenia, póry, zhluky pórov, sa zisťujú pomocou skúšania ultrazvukom. Skúšanie umožňuje zistenie hrúbky materiálu a koróziu.
 • georadar
  Skúšanie materiálov georadarom
  Georadar je možné použiť v oblastiach priemyselných stavieb, dopravnej infraštruktúry vrátane ciest a tunelov, oporných stien, inžinierskych sietí, obytných stavieb. Výstupom sú efektívne merania a kvalitné spracovanie dát vrátane názorných výstupov a návrhov riešení. Na vyžiadanie môžeme pre klienta spracovať technickú dokumentáciu. Georadar je schopný dobre zobrazovať umiestnenie výstuže v nosných prvkoch železobetónovej konštrukcie, podpovrchové dutiny, poruchy cestných a mostných konštrukcií, jednotlivé vrstvy dopravnej stavby, archeologické objekty, inžinierske siete vrátane kabeláže, vodovodné a plynové potrubia.
 • meranie teplotných polí,
 • meranie vlhkosti,
 • meranie hrúbky oceľových a stavebných prvkov,
 • meranie kvality náterov,
 • meranie tvrdosti plechov a tesnenia,
 • meranie šírky a správania sa trhliny,
 • meranie hĺbky trhliny,
 • meranie priľnavosti povrchovej vrstvy betónu,
 • meranie pevnosti betónových prvkov,
 • meranie karbonatizácie,
 • detekcia výstuže a pletiva železobetónových prvkov,
 • detekcia zabudovaných oceľových plechov,
 • určenie hĺbky a priemeru výstuže v betóne,
 • detekcia dutín,
 • meranie technických vibrácií,
 • technická endoskopia,
 • meranie elektromagnetického poľa,
 • detekcia plynov a kvapalín,
 • stanovenie fyzikálno-mechanických charakteristík betónu.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej štúdie nás neváhajte kontaktovať