Junoz

Členstvo v organizáciách

  • IAEA (International Atomic Energy Agency): V Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu pracujú naši kolegovia v expertných tímoch na hodnotenie životnosti stavebných konštrukcií.
  • NEA/OECD (Nuclear Energy Agency): V Agentúre pre jadrovú energiu pracujú naši kolegovia na úlohách týkajúcich sa integrity a hodnotenia životnosti jadrových elektrární.
  • SNUS (Slovenská nukleárna spoločnosť)
  • Slovenská komora stavebných inžinierov 
  • Slovensko-česká obchodná komora 
  • ENC (European Nuclear Society)
  • FORATOM (European Atomic Forum)