Junoz

Projekčná činnosť

JUNOZ, s.r.o., vykonáva projektovanie energetických zariadení a stavebných objektov vrátane pevnostných a dynamických analýz.

Na projektovanie energetických zariadení, navrhovanie stavieb, konštrukcií a technických vybavení budov používame špecializované nástroje.

Špecifické zameranie:

  • tvorba a posudzovanie všeprofesijných projektov v oblasti zvyšovania jadrovej a seizmickej bezpečnosti elektrární,
  • tvorba projektov k výstavbe jadrového zariadenia, rekonštrukciám významných častí jadrového zariadenia,
  • projekty stavieb a technológie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt,
  • projektovanie potrubných rozvodov, spracovanie technologických schém,
  • vypracovávanie predprojektových dokumentácií (štúdie, koncepcie, analýzy) súvisiacich so zmenami modifikácií, inováciami a rekonštrukciami,
  • návrh prvkov a detailov architektonických konštrukcií s dôrazom na hlavné požiadavky na stavebné materiály, prvky a konštrukcie, ktoré stanovuje smernica rady Európy,
  • architektonické a stavebné riešenie stavby.

Pracujeme na projektoch vo všetkých fázach od koncepcie cez plánovanie, výstavbu až po uvedenie do prevádzky.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej štúdie nás neváhajte kontaktovať