Junoz

JUNOZ, s.r.o., je inžinierska, projekčná a výskumná spoločnosť.

Cieľom spoločnosti je podpora klienta pri jednotlivých projektoch vyžadujúcich si skúsenosti v stavebníctve, strojárstve a energetike. Disponujeme projektovým tímom, výpočtovou kapacitou a experimentálnym zariadením pre komplexné riešenie rôznych typov problémov.

Podľa potrieb jednotlivých projektov spolupracujeme s odborníkmi z partnerských spoločností. Využitím rôznorodých skúseností našich partnerov prinášame klientovi širokú inžiniersku podporu.


Zameraním spoločnosti sú:

 • inžinierske služby;
 • projektovanie;
 • pevnostné výpočty a simulácie;
 • technické audity budov;
 • nedeštruktívne testovanie, meranie, analýzy;
 • výskum a vývoj v oblasti stavebných konštrukcií;
 • hodnotenie životnosti a starnutia stavebných konštrukcií a technologických zariadení;

Spoločnosť disponuje:

 • skúsenosťami s kvalitnými projektmi;
 • vzťahmi s technickými univerzitami a výskumnými pracoviskami;
 • znalosťami príslušných zákonov Slovenskej republiky, predpisov a stavebných postupov;
 • vzťahmi s príslušnými úradmi a inštitúciami;

Každý rok zvyšujeme kvalitu našich služieb investovaním do výskumných a inovatívnych aktivít. Našim cieľom je prispieť k rozvoju priemyselného výskumu a inovácií v oblasti bezpečnosti stavebných konštrukcií.

Stiahnite si profil spoločnosti v PDF