Junoz

Referencie

Spokojnosť s kvalitou a profesionalitou našej práce dokazuje nielen neustále sa rozširujúci okruh klientov a obchodných partnerov v rôznych oblastiach, ale aj opakované zákazky či mnohoročná spolupráca.

Ku každému projektu pristupujeme individuálne s dôrazom na pozdvihnutie úrovne komunikácie medzi klientom a projektantom v rámci všetkých etáp riešenia projektu. Sme flexibilní a dokážeme sa vždy prispôsobiť potrebám klienta.

Nad rámec vzťahov, vo veľkej miere iniciovaných samotným podnikaním, sa snažíme vytvárať aj partnerstvá, ktoré nepredstavujú okamžité komerčné využitie. Aktívna účasť v odborných organizáciách a združeniach nám neustále prináša nové podnety na výkon našej činnosti a naplnenie nášho cieľa. Umožňuje nielen lepšie identifikovať požiadavky súčasných a budúcich zákazníkov, ale zároveň aj lepšie komunikovať myšlienky prezentované našou spoločnosťou. Účasťou a spoluprácou s medzinárodnými organizáciami prispievame k zvyšovaniu kvality vzdelávania expertného tímu a celkovému rozvoju našej spoločnosti.

Naši experti sú členmi viacerých medzinárodných organizácií vrátane:

 • IAEA (International Atomic Energy Agency):
  V Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu pracujú naši kolegovia v expertných tímoch na hodnotenie životnosti stavebných konštrukcií.
 • NEA/OECD (Nuclear Energy Agency):
  V Agentúre pre jadrovú energiu pracujú naši kolegovia na úlohách týkajúcich sa integrity a hodnotenia životnosti jadrových elektrární.
 • SNUS (Slovenská nukleárna spoločnosť)
 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Slovensko-česká obchodná komora
 • ENC (European Nuclear Society)
 • FORATOM (European Atomoc Forum)
Rok 2016
Názov referencie
Typ služby
Odvádzanie sania dochladzovania
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
Ovzdušnenie chladičov TG 11, 12
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
Poklopy kabelákov HZ
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ
Zaústenie kanálov do SO SHM
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ