Junoz

Realizácie

Projekty realizujeme od návrhu štúdie cez realizačnú a konštrukčnú dokumentáciu až po výstavbu, montáž a uvedenie do prevádzky.

Poskytujeme nasledovné činnosti:

  • výroba, dodávky, montáž technologických zariadení pre jadrové a klasické elektrárne,
  • inžinierske služby a činnosti spojené s výstavbou stavieb na kľúč,
  • servis, údržba a generálne opravy,
  • inžinierske stavby,
  • občianske budovy,
  • realizácia priemyselných stavieb,
  • modernizácia zariadení v energetike.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej štúdie nás neváhajte kontaktovať