Junoz

Laserové skenovanie

Laserové skenovanie patrí k moderným metódam zberu priestorových údajov. Meranie sa vyznačuje vysokou hustotou skenovaných priestorových bodov, pričom je možné získať z týchto údajov podrobný 3D model zobrazujúci meraný objekt s milimetrovou presnosťou.

Výsledkom skenovania je mračno bodov, kde každý bod je reprezentovaný svojou priestorovou polo­hou a ďalšími atribútmi na základe ktorých vznikne trojrozmerný obraz zosnímaných objektov.

Výhody skenovania:

 • Vznikne presná dokumentácia skutočného vyhotovenia.
 • Meranie s presnosťou 4 mm.
 • Možnosť merania za prevádzky zariadení.
 • Výsledky je možné importovať do CADov.
 • Meranie technológie aj vo výškach.

Využitie:

 • Dopracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia.
 • Podklady pre projektovanie a modelovanie potrubných systémov a konštrukcií.
 • Zamarenie strojných technológií a potrubí.
 • Zefektívnenie správy stavebných objektov.
 • Určenie deformácií pri sledovaní životnosti a pretvorení objektov v priebehu času vystaveným extrémnym podmienkam.

Výstupy:

 • Model exportujeme do 3D PDF formátu, ktorý si vie prezerať každý užívateľ.
 • Model exportujeme do rôznych CAD formátov pre projektantov.
 • Vygenerujeme plnohodnotný súbor LGS, ktorý je možné prehliadať v JetStreamViewer.
 • Dáta je možné nahrať na firemný server, odkiaľ sa dajú prezerať priamo cez Internet Explorer. Na dátach vie užívateľ vykonávať merania vzdialeností a pohybovať sa v priestore.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej štúdie nás neváhajte kontaktovať