Junoz

Szervezeti tagság

  • IAEA (International Atomic Energy Agency): Munkatársaink részt vesznek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség építményszerkezetek élettartamát értékelő szakértői csoportjainak munkájában.
  • NEA/OECD (Nuclear Energy Agency): Az Atomenergia Ügynökségben munkatársaink az atomerőművek integritásával és élettartamának értékelésével kapcsolatos feladatokat végeznek.
  • SNUS (Slovenská nukleárna spoločnosť – Szlovák Atomenergiai Társaság)
  • Slovenská komora stavebných inžinierov (Szlovák Építészmérnöki Kamara)
  • Slovensko-česká obchodná komora (Szlovák-cseh Kereskedelmi Kamara)
  • ENC (European Nuclear Society)
  • FORATOM (European Atomic Forum)