Projektové riešenia

Vykonáva projektovanie a analýzy stavebných objektov a konštrukcií.

prečítajte si viac

Analýza a projektovanie

Projektovanie energetických zariadení a systémov vrátane pevnostných, dynamických a únavových analýz.

prečítajte si viac

Technický audit

Riešenie inžinierskych úloh po technickej stránke i po stránke dlhoročných skúseností.

prečítajte si viac

JUNOZ & PARTNERS ENGINEERING, s.r.o. je inžinierska, projekčná a výskumná spoločnosť.

Zameraním spoločnosti sú inžinierske činnosti, projektovanie zariadení a stavieb, výskum. Cieľom spoločnosti je podpora klienta pri jednotlivých projektoch vyžadujúcich si skúsenosti v stavebníctve a energetike. Disponujeme projektovým tímom, výpočtovou kapacitou a experimentálnym zariadením pre komplexné riešenie rôznych typov problémov. Spoločnosť má odborné vzťahy s technickými univerzitami a výskumnými pracoviskami.

Ponuka inžinieringu a služieb sa týka najmä týchto objektov a zariadení:

 • priemyselné stavebné objekty;
 • špecifické stavebné časti;
 • energetické zariadenia;
 • systémy potrubných rozvodov.

 • Inžinierske služby ProfilPoskytujeme inžinierske služby pre všetky úrovne projektovej prípravy vyžadujúcich si skúsenosti v stavebníctve a energetike.
  Viac info...
 • Junoz kontakt KontaktJUNOZ & PARTNERS ENGINEERING, s.r.o. je inžinierska, projekčná a výskumná spoločnosť.
  Viac info...

Certifikáty kvality

Spoločnosť má zavedený a udržiavaný integrovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy STN EN ISO 9001, 14001, 18001.

Certifikát 14001 Certifikát 18001 Certifikát 9001

Certifikácia platí pre nasledujúce oblasti:

 • inžinierske služby;
 • hodnotenie životnosti a starnutia stavebných konštrukcií a technologických zariadení;
 • nedeštruktívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;
 • projektovanie;
 • pevnostné výpočty;
 • technické audity budov;
 • výskum a vývoj v oblasti stavebných konštrukcií.
Cenová kalkulácia projektuCenová kalkulácia na spracovanie projektovej dokumentácia
Software